Followers

Wednesday, December 7, 2011

SISTEM SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM


Pekeliling Saraan Baru Perkhidmatan Awam (SBPA)

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 11 TAHUN 2011

UMUMPP112011.PDF

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 13 TAHUN 2011

PENDIDIKANPP132011.PDF

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 14 TAHUN 2011

PDRMPP142011.PDF
SENARAI LAMPIRAN

Dokumen berkenaan SBPA boleh diakses dan dimuat turun melalui laman web agensi-agensi masing-masing.
Semua Pekeliling yang di senaraikan di bawah adalah dalam format PDF. Bagi yang tiada perisian Acrobat Reader, sila muatturun Acrobat Reader.
SENARAI LAMPIRAN
IndeksTajuk
A

LAMPIRAN A

AGlosari Istilah
B

LAMPIRAN B

B1Senarai Skim Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia
B1(a)Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan
B1(b)Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis
B1(b)(i)Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel
B1(b)(ii)Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Orang Asli
B1(b)(iii)Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Sokongan
B2Format Iklan Jawatan
B3Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Sebelum Tarikh Kuat Kuasa SBPA Dan Dihapuskan Jawatannya
B4Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Di Bawah SBPA
D

LAMPIRAN D

D1Imbuhan Tetap
D2Senarai Elaun
E

LAMPIRAN E

ESenarai Kemudahan
F

LAMPIRAN F

FBorang Opsyen Persaraan Wajib 60 Tahun
G

LAMPIRAN G

OPSYEN BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA
G1Surat Tawaran Opsyen SBPA
G2Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
G3Borang Opsyen SBPA
G4Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai
H

LAMPIRAN H

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA
H1Surat Tawaran Opsyen SBPA
H2Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
H3Borang Opsyen SBPA
H4Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai
J

LAMPIRAN J

OPSYEN BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATANNYA

Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA
J1Surat Tawaran Opsyen SBPA
J2Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
J3Borang Opsyen SBPA
J4Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai
K

LAMPIRAN K

Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA
K1Surat Tawaran Opsyen SBPA
K2Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA
K3Borang Opsyen SBPA
K4Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai
LAMPIRAN B

IndeksTajuk
B

LAMPIRAN B1

B1Senarai Skim Perkhidmatan Polis Diraja Malaysia
B1(a)Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan
B1(b)Skim Perkhidmatan Pegawai Kanan Polis
B1(b)(i)Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel
B1(b)(ii)Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Orang Asli
B1(b)(iii)Skim Perkhidmatan Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Sokongan
B

LAMPIRAN B2

B2Format Iklan Jawatan
B

LAMPIRAN B3

B3Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Sebelum Tarikh Kuat Kuasa SBPA Dan Dihapuskan Jawatannya
B

LAMPIRAN B4

B4Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Di Bawah SBPA

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...